Consiliul local

 1. BÂZÂC DUMITRU (P.N.L)
 2. BUGIU GHEORGHE (P.N.L)
 3. MOTORCEA RADU (P.N.L)
 4. CIUCULESCU IORDAN (P.S.D)
 5. DEACONU VASILE (P.S.D.)
 6. DIACONESCU NICOLAE (P.E.R)
 7. FOTA NICOLAE CRISTIAN (P.N.L)
 8. GĂINUŞE EMIL (P.N.L.)
 9. GORAN GHEORGHE (P.N.L.)
 10. NEDELCU CONSTANTIN-OVIDIU (A.L.D.E.)
 11. TOABEŞ CONSTANTIN IULIAN (P.N.L.)
 12. STĂNIȘOR MARIA - MIRABELA (..)

 

Declarații de avere 2020: 

Declarații de interese 2020:

 

Declarații de avere:

 

Declarații de interese: