1. STATUTUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

2. REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE

Regulamentul măsurilor metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative

- Regulamentul măsurilor metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții ale autorității executive

3. HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

- Hotărâri adoptate

- Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri

Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate

4. DISPOZIȚIILE AUTORITAȚII EXECUTIVE

Dispozițiile emise de Primarul Comunei Păușești-Otăsău, cu caracter normativ

Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții

- Registrul pentru evidența dispozițiilor emise

5. DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII FINANCIARE

6. ALTE DOCUMENTE

- Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative

- Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de hotărâri și dispoziții cu caracter normativ

- Informarea asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale

- Informarea asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ

- Minute ședințe publice locale

- Procesele verbale ale ședințelor Consiliului Local al Comunei Păușești-Otăsău

- Declarații de căsătorie

- Alte documente de interes public